Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen afholder Generalforsamling den søndag den 25. juni 2017 kl. 10.00 på Blistrup Skole, kantinen.

Reklamer
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2016

Grundejerforeningen afholder Generalforsamling den søndag den 19. juni 2016 kl. 10.00 på Blistrup Skole, kantinen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Adresseændring

Er du flyttet, eller har fået nyt telefonnummer, email eller lignende, bedes du sende dine nye oplysninger til sekretæren i bestyrelsen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling

Grundejerforeningen afholder Generalforsamling den 14. juni 2015 kl. 10.00 på Blistrup Skole, kantinen. Ændret til D-klyngen samme sted grundet flere generalforsamlinger på skolen Søndag den 14. juni 2015.

Indkaldelse med dagsorden m.m. er nu udsendt ultimo maj 2015. Udsendelsen skete for hovedparten via mail (egen opgivne mail adresse), post (ingen mail adresse) eller leveret i postkassen i sommerhuset (fastboende).

Venligst sørg for at bestyrelsen er opdateret m.h.t. e-mail adresser.

Gerne med mail direkte til kasseren/sekretæren. Se under “bestyrelsessiden” på denne hjemmeside.

Vedrørende salg af sommerhuset. Se venligst under praktiske oplysninger.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Velkommen til Grundejerforeningen Limkærgård

Velkommen til Grundejerforeningen Limkærgårds nye website under udvikling.

Formålet med dette website er at samle alt relevant information om området, samt samle kommunikation om området, så vi alle får det bedste ud af vores sommerhuse – og vores medlemskab af Grundejerforeningen.

Websitet drives indledningsvist af bestyrelsen, men alle medlemmer af Grundejerforeningen vil snarest blive inviteret til at bidrage med historier, gode råd og forslag.

Udgivet i Meddelelser fra bestyrelsen | Skriv en kommentar

Ordensregler

Ordensregler for Grundejerforeningen Limkærgård.

Forholdet mellem grundejerforeningens medlemmer er baseret på regler om godt naboskab.

Græsslåning, brug af motorsave og andre motoriserede redskaber må kun finde sted hverdage fra kl. 9–18 og søn- og helligdage kl. 9-12. Kompostkværne dog højst 2 timer daglig i tiden 9-12.

Brug af radio, TV, musikanlæg samt musikinstrumenter må ikke være til gene for andre.

Fartbegrænsningen – 30 km/t – skal overholdes på vejene. Dette gælder også for gæster. Knallertkørsel skal begrænses til det mindst mulige.

Vejrabatterne skal, bortset fra udkørsler, bestå af græs. Rabatterne vedligeholdes af de respektive grundejere.
Træer og buske, som rager ind over rabatter og veje, skal beskæres efter de regler, der er fastsat af kommunen ( 2,80 m. over rabatter, 4,20 m. over vej ). Her er kommunens vejledning

Egne motorkøretøjer skal være parkeret på egen grund.

Der må ikke på grundene opbevares uindregistrerede motorkøretøjer eller andre genstande, som skæmmer områdets karakter af et fredeligt, rekreativt område. Erhvervsmotorkøretøjer med en egenvægt på 3.500 kg. og derover må kun være parkeret i området i forbindelse med af- og pålæsning.

På grund af brandfaren må der ikke henligge større mængder tørre grene i skel og mod vej.

Den på grundene lyste deklaration af 18.08.1960 skal respekteres af grundejerne.

Hunde må ikke færdes frit i udstykningen, men skal være under ledsagelse og kontrol og om nødvendigt føres i snor. Hundenes efterladenskaber skal straks fjernes.

NB: Det påhviler grundejere, der udlejer / udlåner deres ejendomme, at gøre lejerne/låntagerne bekendt med ordensreglerne.

Vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling d. 18. juni 2006.

Udgivet i Deklarationer og vedtægter, Ordensregler | Skriv en kommentar

Snerydning

På foreningens generalforsamling d. 13. juni 2004 blev der stillet spørgsmål om grundejernes pligt til at rydde sne om vinteren.

Vi har sakset de relevante afsnit fra:

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I GRÆSTED-GILLELEJE KOMMUNE

Snerydning.

20.
Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmberedskaber og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.
Endvidere har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

For så vidt angår byer og bymæssige bebyggelser har byrådet bestemt følgende:
at fortov og sti skal ryddeliggøres i færdselskrævende omfang ud for ejendomme, og
at snebunker skal henlægges på det resterende fortov, eller i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Glatførebekæmpelse.

21.
Den pligt, der påhviler grundejere til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand eller ligende. (der menes sikkert ”lignende”)
Endvidere har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.

Udgivet i Deklarationer og vedtægter | Skriv en kommentar